Lejebetingelser

Afbestilling:

 • Ved aflysning af en booking indtil 3 dage før afgang, opkræves 50% af lejen. 
 • Ved aflysning indenfor 3 dage før afgang, opkræves 60% af lejen.
 • Ved aflysning indenfor 24 timer før afgang, opkræves 100% af lejen. 

Lejemålet omfatter kun det i kontrakten nævnte tidsrum og kontraktforholdet mellem parterne udløber ved kontraktens påførte klokkeslæt og kan kun forlænges ved en ny kontrakts oprettelse. (se straffelovens § 293) 

Lejeren er erstatningspligtig for de tab, udlejeren påføres ved overtrædelse af afleveringstidspunktet. Udlejeren har tegnet lovpligtig forsikring ifølge justitsministeriets bestemmelser.

Selvrisiko:

 • Der er altid - også for hændelige skader - en selvrisiko for lejeren.
 • Lejeren hæfter med op til kr. 11.000,- for kaskoskader, og op til kr. 5.000,- på ansvarsskader.  Ved tegning af ekstraforsikring på kr. 135,- pr. dag eller kr. 100,- pr dag ved 3 dage +, reduceres selvrisikoen på kaskoforsikringen til kr. 4.000,-
 • Lejeren hæfter endvidere for enhver skade, der ikke dækkes af forsikringen, herunder eventuelle regreskrav fra forsikringsselskabet. Eventuelle udgifter til transport, værkstedsregninger, hotelophold eller lignende, på grund af uheld under udlejningen, er udlejeren uvedkommende, indtil der er anerkendt af udlejeren.
 • Lejeren er gjort bekendt med love og bestemmelser for udlejningskøretøjet.
 • Lejeren erklærer at have modtaget køretøjet uden beskadigelser, skrammer eller lignende. Findes sådanne, skal de være indtegnet ved kontraktens underskrift.
 • Lejeren må ikke: Benytte motorkøretøjet til taxikørsel el.lign. Motorkøretøjet må heller ikke benyttes til ulovlig transport(smugleri el. lign.), ej heller til slæbning af andre køretøjer eller befordring af dyr. Motorkøretøjet må kun føres af lejer eller dennes ansatte. Kun ved særlig påtegning af kontrakten må køretøjet føres ud over Danmarks grænser.
 • Speedometer og kilometertæller er plomberet. Brydes disse sker der omgående politianmeldelse, og det deponerede beløb tilfalder udlejer. Lejeren erklærer ved modtagelsen af motorkøretøjet at have afprøvet bremser, lygter og signalapparater, og disse er i forskriftsmæssig orden indenfor motorlovens bestemmelser og de dertil hørende bekendtgørelser.
 • For udeblivelse fra det i kontrakten fastsatte afleveringstidspunkt, pålægges der et beløb på kr. 1000,- pr påbegyndt døgn.
 • Efter nævnte åbningstider: Aflever nøglen i nøgle-røret ved døren til kontoret. Afregn næste dag eller senere.  - Såfremt bilen afleveres efter åbningstid, overgår risikoen for bilen først til udlejer, når udlejer/en af dennes ansatte har fået nøglen i hænde ved kontorets åbningstid.
 • Husk at aflevere tændingsnøglen.
 • Glemte sager i vognen erstattes ikke.

Priser:

 • Alle priser er incl. 25 % moms.
 • Alle priser er ekskl. brændstof. 
 • Depositum erlægges forud, beregnet ud fra hver tur.
 • Lejeperioden er fra kl. 08:00 til følgende morgen kl. 07:00.
 • Alle køretøjer er optankede ved afhentning.

Kørekort:

Alle køretøjer kan føres med lille kørekort, dog undtaget lastbiler over 3.500 kg.

Aflevering:

Ved aflevering efter lukketid:

 • Aflås køretøjet
 • Læg nøglen i nøgle-røret ved kontoret
 • Afregn senere - eller opgiv dit kontonummer ved afhentning, så fører vi dit tilgodehavende tilbage på din konto.

                rucecenter       bnningstider3